ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.

1) Δημάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

2) Λόφτσαλης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας

3) Νάκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

4) Στεργίου Αντώνιος, Ταμίας 

5) Πίττης Αναστάσιος, Οργανωτικός Γραμματέας

6) Νιτσόπουλος Στέφανος, μέλος

7) Μελιτσούδης Γεώργιος, μέλος