ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.

1) Δημάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

2) Λόφτσαλης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας

3) Στεργίου Αντώνιος, Ταμίας

4) Κατσίλας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

5) Νάκας Δημήτριος, Αναπληρωτής Γραμματέας

6) Πίττης Αναστάσιος, μέλος

7)  Νιτσόπουλος Στέφανος, μέλος