ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.

1) Δημάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

2) Νάκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

3) Λόφτσαλης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας

4) Πίττης Αναστάσιος, Ταμίας 

5) Νιτσόπουλος Στέφανος, Οργανωτικός Γραμματέας

6) Δερβίσης Γεώργιος, μέλος

7) Μελιτσούδης Γεώργιος, μέλος