ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.
1) Δημάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος
2) Λόφτσαλης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας
3) Στεργίου Αντώνιος, Ταμίας
4) Κατσίλας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
5) Νάκας Δημήτριος, Αναπληρωτής Γραμματέας
6) Νιτσόπουλος Στέφανος, μέλος
7) Μελιτσούδης Γεώργιος, μέλος