Πτολεμαΐδα, 17/2/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΚΑΜΗΝΟΥ

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρώτη απόφαση των αγωγών που κάναμε και είναι η 14557/2021 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

Με την απόφαση αυτή το δικαστήριο «Αναγνωρίζει την υποχρέωση όπως ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει σε κάθε έναν από τους ενάγοντες τόκους 6% επί του ποσού που καταβλήθηκε σε κάθε έναν από αυτούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 και της ΚΥΑ 11321/35005/1528/13.10.20 υπολογιζόμενους από την επίδοση της αγωγής και μέχρι της εξοφλήσεως του κεφαλαίου».

Η απόφαση αφορά το πρώτο χρονικό διάστημα από ΙΟΥΝΙΟ του 2015 έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 της Ν 3 αγωγής επί των κύριων συντάξεων και τους 40 συν που είναι στην αγωγή αυτή.

Περιμένουμε την έκδοση και των άλλων αποφάσεων των αγωγών που κάναμε.
Επιπλέον πληροφορίες από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

Για το Δ/Σ

     Ο Προέδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

  Δημάκης Αναστάσιος                                       Λόφτσαλης Παναγιώτης


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η

Αρ. εγγρ. Πρωτ. Κοζάνης 12/31-1-2012

Βασ. Κων/νου (Πάροδος) 6 Α , 50200, Πτολεμαΐδα, τηλ. :2463504089,

κιν.: 6972423013

e-mail: ssyndei@gmail.com

Web site: http://www.ssdei.gr

 

Please follow and like us: