Πτολεμαΐδα, 9/5/2022

Πληρωμές Δικαστικών Αποφάσεων

Συνάδελφοι,

       Οι 42 συνάδελφοι που συμμετείχαν στην 13η αγωγή και την κέρδισαν με την Α1679/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θα ειδοποιηθούν με επιστολή από τον δικηγόρο να αποστείλουν
1) Φορολογική ενημερότητα

2) Εκκαθαριστικό εφορίας

3) IBAN τραπεζικού λογαριασμού.

για να πληρωθούν τους τόκους από τα ποσά που εισέπραξαν τον Οκτώβρη του 2020.
       Οι τόκοι αφορούν το διάστημα από την κατάθεση της αγωγής και μέχρι που τα εισέπραξαν από τον ΕΦΚΑ (Οκτώβρης του 2020).

Παρακάτω ανακοινώνουμε τα ονόματα και το διατακτικό της απόφασης.

      Θα ακολουθήσουν πληρωμές και από τις άλλες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί τόσο από την κυρία σύνταξη αλλά και επικουρικών – Δώρων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                        ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 24ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 20 Iανουαρίου 2022, … γ ι α να δικάσει την αγωγή …,τ ω ν: 1): 1) Αθανασιάδη Ρήγα του Κωνσταντίνου, 2) Αναγνώστου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, 3) Αντωνιάδη Στέλιου του Στεφάνου, 4) Γεωργίου Νικολάου του Γεωργίου, 5) Ηλιάδη Ιωάννη του Γεωργίου, 6) Ιβανούδη Δημητρίου του Μαυρούδη, 7) Καραμέτου Βασιλείου του Νικολάου, 8) Κεχαγιά Βασιλείου του Δημητρίου, 9) Κωστόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 10) Λώνα Μιχαήλ του Ιωάννη, 11) Μαρωνίδου Ιωάννας του Κωνσταντίνου, 12) Μυροφορίδη Θεοδώρου του Ιορδάνη, 13) Μυτιληνού Βασιλείου του Φωτίου, 14) Νούτσα Δημητρίου του Ευαγγέλου, 15) Παπαδόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη, 16) Παπαδόπουλου Νικολάου του Γεωργίου, 17) Παρίση Αδάμ του Νικολάου, 18) Πασαλίδη Φιλίππου του Εμμανουήλ, 19) Πασπάλη Φωτεινής του Γεωργίου, 20) Πατσιούρα Ιωάννη του Μαργαρίτη, 21) Παυλίδου Βασιλικής του Δημητρίου, 22) Πουλιάκα Ιωάννη του Στεργίου, 23) Πλακογιάννη Μαρίας του Ιωάννη, 24) Προσκυνητόπουλου Αριστείδη του Γεωργίου, 25) Ρέρρα Θωμά του Αθανασίου, 26) Σαγξαρίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, 27) Στεφανίδη Χρήστου του Παναγιώτη, 28) Στυλιάρα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, 29) Σφαέλου Χρήστου του Παναγιώτη, 30) Σφίτη Ευαγγέλου του Νικολάου, 31) Ταγιανόγλου Βασιλείου του Πέτρου, 32) Ταμπακάκου Ιωάννη του Ευαγγέλου, 33) Τριπολιτσιώτη Νεοκλέους του Στεργίου, 34) Τσιατσιάρη Αθανασίου του Ηλία, 35) Τσιογκαλή Χαρισίου του Γεωργίου, 36) Φιλιππόπουλου Ευαγγέλου του Αθανασίου, 37) Φολτόπουλου Γεωργίου του Αλεξάνδρου, 38) Χαλαγιάννη Βίκτωρος του Τριανταφύλλου, 39) Χαρίση Παύλου του Γεωργίου, 40) Χελιατσίδη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος, 41) Ασπογαλή Γεωργίας του Εμμανουήλ και 42) Μαστόρου Χαράλαμπου του Νικολάου.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή ως προς το παρεπόμενο αίτημα επιδίκασης τόκων στους ενάγοντες.

 Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου e – Ε.Φ.Κ.Α. να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες τους νόμιμους τόκους επί του ποσού που καταβλήθηκε σε καθέναν από αυτούς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 και της Κ.Υ.Α. 11321/35005/1528/13.10.2020, υπολογιζόμενους από την επίδοση της αγωγής (15.11.2018) έως 30.04.2019 με επιτόκιο 6% και από 01.05.2019 μέχρι την ημερομηνία που εξοφλήθηκε το κεφάλαιο που αντιστοιχούσε στην κύρια απαίτησης εκάστου εξ αυτών (27.10.2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 10.02.2022».


 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η. 

Αρ. εγγρ. Πρωτ. Κοζάνης 12/31-1-2012

Βασ. Κων/νου (Πάροδος) 6 Α , 50200, Πτολεμαΐδα, τηλ. :2463504089,

κιν.: 6972423013

email:ssyndei@gmail.com

Web site:http://www.ssdei.gr

        

Please follow and like us: