Πτολεμαΐδα, 4/8/2023

Ενημέρωση για την απόφαση του ΣτΕ

Σας παραθέτουμε ενημέρωση από το Νομικό μας Σύμβουλο σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ

ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ

M. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  11-13

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΤΚ: 50200

ΑΦΜ 149214932 – Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Α.Μ  (565) ΔΣ Κοζάνης

ΤΗΛ: 2463023166 – ΦΑΞ: 2463888001

Κιν. 6984590386

Email: ntemos@live.com

 

                  ΠΡΟΣ:

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

 

Πρόσφατα εκδόθηκε η με αριθμ. 1342/2023 απόφαση του A΄ 7μ. Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε σαυτό με την αριθμ.  8898/2021 απόφαση του του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε ότι «δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση» για αναδρομικά επικουρικών συντάξεων δώρων και επιδομάτων από 13-5-2016 και μετά».

Συνεπώς με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας των επικουρικών συντάξεων, για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 ήτοι από 13-5-2016.

Συμπερασματικά , όσον αφορά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 (εντεκάμηνο) , δεν επηρεάζονται οι διεκδικήσεις  μας για τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των δώρων  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και καθώς και του επιδόματος αδείας    των επικουρικών συντάξεων, για τις οποίες είχαμε ασκήσει αγωγές για τα μέλη σας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, και οι οποίες μέχρι τώρα αναβάλλονταν, μέχρις ότου να εκδοθεί η ως άνω απόφαση του  Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το παραπάνω χρονικό διάστημα (εντεκάμηνο) , με βάση τις αποφάσεις που εκδίδονται, επιδικάζονται οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων με βάση τους ν. 4051/2012 και 4093/2012, καθώς και οι περικοπές των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που αναλογούν σαυτές.

Ενημέρωση για την πορεία των αγωγών που ασκήθηκαν:

 Για τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων:

Δικάστηκαν και περιμένουμε να εκδοθούν αποφάσεις για (5) ομαδικές αγωγές.

Δικάστηκαν, έχουν αναβληθεί με αποφάσεις για να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που  προαναφέρθηκε  και περιμένουμε να προσδιοριστούν δικάσιμοι για (18) ομαδικές αγωγές.

Εχουν πληρωθεί (3) ομαδικές αποφάσεις.

Περιμένουμε να πληρωθούν (2) ομαδικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και (1) απόφαση για κληρονόμους δύο συνταξιούχων.

Για τις περικοπές των κύριων  συντάξεων (επιδικάζονται οι τόκοι από την επίδοση των αγωγών μέχρι τις 20-10-2020 που πληρώθηκε το κεφάλαιο):

Περιμένουμε αποφάσεις για (11) ομαδικές αγωγές που έχουν εκδικαστεί.

Εχουν πληρωθεί (3) ομαδικές αποφάσεις.

Περιμένουμε να πληρωθούν (17) ομαδικές αποφάσεις.

Οι ομαδικές αγωγές περιλαμβάνουν κατά  μέσο όρο (40) συνταξιούχους.

Παράκληση να αναρτηθεί η  ενημέρωση αυτή στη σελίδα των Σωματείων σας, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας που έχουν ασκήσει αγωγές.

Πτολεμαϊδα 4- Αυγούστου – 2023

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων

 

Αστέριος Ντεμογιάννης


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η. 

Αρ. εγγρ. Πρωτ. Κοζάνης 12/31-1-2012

Βασ. Κων/νου (Πάροδος) 6 Α , 50200, Πτολεμαΐδα, τηλ. :2463504089, κιν.: 6972423013

e-mail: ssyndei@gmail.com

Web site: http://www.ssdei.gr

Please follow and like us: