Προς Κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και Κάθε Άλλη Αρχή

 

           Εξώδικη Πρόσκληση- Δήλωση με Διαμαρτυρία και Επιφύλαξη

 

Του συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ» (αριθμός απόφ. 12/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, και αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης 4077/10-2-2012), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, οδός Πάροδος Βασ. Κωνσταντίνου 6Α.-

           ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 9-11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 

 

            Ι)- Η πλειοψηφία των μελών μας, που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τον Μάιο του 2012, παρόλο που η οριστική απόφαση κύριας σύνταξης έχει εκδοθεί εδώ και δύο χρόνια, δεν έχει εκδοθεί ακόμη οριστική απόφαση της επικουρικής σύνταξης. Τις παραπάνω περιπτώσεις (και γι’ αυτούς που είναι μέλη του σωματείου μας και γι’ αυτούς που δεν είναι) τις υπολογίζουμε περίπου στις (1.100).

            Επειδή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των ως άνω οριστικών αποφάσεων   της επικουρικής σύνταξης, με αποτέλεσμα οι ως άνω συνταξιούχοι να κινδυνεύουν, εάν η εκκαθάρισή τους γίνει μετά τον Ιούλιο του 2014, να γίνει με άλλον υπολογισμό (δηλαδή με άλλον συντελεστή αναπλήρωσης).

Επειδή αρμόδιο να εκδώσει τις οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησής μας για την επικουρική σύνταξη είναι το Ταμείο σας.

Επειδή η καθυστέρηση έκδοσης της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης  για την επικουρική σύνταξη των ως άνω συνταξιούχων, πιθανολογούμε ότι μπορεί να προξενήσει σ’ αυτούς ζημία, σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.

Επειδή η καθυστέρηση έκδοσης της οριστικής απόφασης για την επικουρική σύνταξη των ως άνω συνταξιούχων, είναι παντελώς αδικαιολόγητη και υπάρχουν στην υπηρεσία σας όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία στο φάκελο του κάθε συνταξιούχου, προκειμένου να προβείτε σ’ αυτήν, ενέργεια για την οποία είσθε αποκλειστικά αρμόδιοι.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ    έντονα για την συμπεριφορά σας  και ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΣΤΕ   των νομίμων δικαιωμάτων μας. -ΚΑΙ-

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να εκδοθούν άμεσα οι οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησής των ως άνω συνταξιούχων για την επικουρική τους σύνταξη.

Άλλως θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια για την ικανοποίηση των νομίμων δικαιωμάτων των συνταξιούχων μελών του Σωματείου μας, και την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας που έχουν υποστεί ή θα υποστούν από την μη έκδοση των ως άνω αποφάσεων.

Με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων   μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Νομικό Πρόσωπο Δημόσιο Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ( ΕΤΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 9-11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

                                              Πτολεμαΐδα 09   Απριλίου  2014

ΓΙΑ ΤΟ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ»

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

             ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Please follow and like us:

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *