LOGO

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 5/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΣ κ Ντεμογιάννη Αστέριου.

            Μετά την καταβολή των κρατήσεων, που μας έγιναν στην κύρια σύνταξη, με βάση τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, κάνουμε γνωστό στα μέλη μας συνταξιούχους της ΔΕΗ, τα ακόλουθα:

               Ι)- Δικαιώνεται η θέση του σωματείου μας, να προσφύγουμε στα δικαστήρια, γιατί σύμφωνα με  την παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, το οποίο αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 34 του ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α’ 139/8-10-2020)  συνεχίζουμε  την εκδίκαση των αγωγών μας, οι οποίες εκκρεμούν για τους τόκους των περικοπών των κύριων συντάξεων, καθώς και για  ολόκληρες τις περικοπές των επικουρικών και  τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας που αντιστοιχούν σ’ αυτές.

            ΙΙ)- Όσον αφορά τους κληρονόμους των συναδέλφους μας που απεβίωσαν, θα επικοινωνήσει μαζί τους το δικηγορικό γραφείο του κ. Ντεμογιάννη μόλις ανοίξει η σχετική εφαρμογή μέσα στο Νοέμβριο, για τους ζητήσει τα στοιχεία που τυχόν λείπουν, προκειμένου να υποβάλει την αίτηση για την πληρωμή τους.

            ΙΙΙ)- Συνάδελφοι ο δικαστικός αγώνας  συνεχίζεται.

i)- Εχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από το δικηγορικό γραφείο του κ. Ντεμογιάννη για τα μέλη του σωματείου μας  που έδωσαν τα χαρτιά τους και υπάρχουν στην κατάσταση που έχουμε στα χέρια μας, συνολικά  (42)  αγωγές για τις κρατήσεις της κύριας σύνταξης και (36) αγωγές  για τις κρατήσεις της επικουρικής, ήτοι συνολικά  78 αγωγές.

Συνολικά στις παραπάνω αγωγές συμπεριλαμβάνονται  (1.090)  συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων από κληρονομικό δικαίωμα.

            Από τις παραπάνω αγωγές, μέχρι σήμερα:

Α)- α)-  μία  αγωγή για τις κρατήσεις της κύριας σύνταξης δικάστηκε στις 18-9-2020  και περιμένουμε απόφαση, β)- μία  αγωγή για κρατήσεις κύριας  δικάζεται  στις  2-12-2020 και γ)- στη δικάσιμο της 21-01-2021 δικάζονται (2)  αγωγές για κρατήσεις κύριας  και (3)  αγωγές για τις κρατήσεις της επικουρικής.

Β)- Δικάστηκαν (8)  αγωγές για τις κρατήσεις της κύριας και (4)  αγωγές για τις κρατήσεις της επικουρικής και εκδόθηκαν αποφάσεις  που αναστέλλουν ή αναβάλουν την έκδοση απόφασης, επειδή αναμένονταν η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την πιλοτική δίκη.  Το δικαστήριο θα κοινοποιήσει κλήσεις στον δικηγόρο μας για τις νέες δικασίμους, οπότε θα δικαστούν για να εκδοθούν αποφάσεις.

Γ)- Επίσης περιμένουμε να προσδιοριστούν δικάσιμοι και για τις υπόλοιπες αγωγές, που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.

ii)- Κάναμε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο παραστάθηκε ο κ. Γιάννης Ντεμογιάννης και ήμασταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκεί. Τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν, καταβλήθηκαν λόγω του δικαστικού αγώνα που κάναμε και που συνεχίζεται και όχι επειδή μας τα χάρισε η Κυβέρνηση.

Συνάδελφοι, ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται για τους τόκους των κύριων συντάξεων, τις κρατήσεις των επικουρικών , τα δώρα και επιδόματα αδείας και  τις λοιπές κρατήσεις.

IV)- ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ.

Το  δικηγορικό γραφείο του κ. Ντεμογιάννη  (Ντεμογιάννης Αστέριος του Ιωάννη – Δικηγόρος- οδός Μ. Αλεξάνδρου 11-13- ΤΚ 50200- Πτολεμαϊδα- τηλ 24630-23166- κιν 6984590386- email ntemos@live.com) θα αποστείλει στον καθένα μας ταχυδρομική επιστολή, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό της δικηγορικής αμοιβής,  που συμφωνήσαμε επί των ακαθαρίστων ποσών των κρατήσεων της κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν  για το διάστημα από 11-6-2015 έως 12-05-2016, καθώς και αριθμός λογαριασμού για την καταβολή τους.  Η κατάθεση θα γίνεται γράφοντας στην αιτιολογία το όνομά σας.  Στο όνομα του δικαιούχου θα βγαίνει ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ η επικοινωνία θα γίνει μόνον με ταχυδρομική επιστολή και ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.

Τα μέλη του Σωματείου έκαναν αγωγές μόνον με το γραφείο του κ. Ντεμογιάννη και όχι με άλλους δικηγόρους. Γι’ αυτό να μην  δεχθείτε να πληρώσετε δικηγορική αμοιβή σε άλλους, εάν  τυχόν σας τηλεφωνήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ επειδή μας έγιναν καταγγελίες ότι άλλα σωματεία τηλεφωνούν σε μέλη μας και τους λένε να υπογράψουν τώρα εξουσιοδοτήσεις και να πληρώνουν έξοδα για κατάθεση αγωγών,  ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Θα πρέπει συνάδελφοι, να έχουμε υπ’ όψιν μας, ότι για να δικαιωθούμε ολοκληρωτικά έχουμε δρόμο μπροστά μας, γιατί θα  πρέπει να εκδικαστούν ακόμα  συνολικά (77)  αγωγές.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ


Please follow and like us: