ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α. για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992

Το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου (στη ΔΕΗ) επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ και μέχρι τριάντα (30) έτη κατ΄ ανώτατο όριο ( άρθρο 25 ν. 4491/66). Όπου τακτικές αποδοχές νοούνται οι παγίως καταβαλλόμενες αποδοχές του ασφαλισμένου που είναι :

  • ·Ποσό Βασικού Μισθού Κλιμακίου
  • ·Ποσό Κλασματικού Μισθού Κλιμακίου
  • ·Επίδομα Ευδόκιμου Παραμονής
  • ·Χρονοεπίδομα
  • ·Ενιαίο Πάγιο Επίδομα
  • ·Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας
  • ·Επίδομα Καταμετρητών ΔΟ2
  • ·Ανθυγιεινό

Μέσος όρος των επιδομάτων (απομόνωσης, σταθμών παραγωγής μηχανικών εκτός πρωτευούσης) για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1986.

Προσοχή: Οι ως άνω αποδοχές του ασφαλισμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. προσαυξημένου κατά 8,418% επί το γινόμενο (188 % *137 %), σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4491/66.

Επίσης το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πενταπλάσιο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου στη ΔΕΗ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προέρχεται από εργατικό ατύχημα.

β. για τους ασφαλισμένους από 01.01.1993

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 70 % των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται το δώρο εορτών και το επίδομα αδείας (Υ.Α. 2/39350/0022).

Please follow and like us:

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *